o firmie
oferta szkolenniowa
oferta doradcza
referencje
galeria
kontakt
 


Michał Rutkowski:


 Urodzony w 1975 roku w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Polsko-Francuskego Programu Studiów Europejskich - kierunek Unia Europejska.

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej (www.ekspertue.pl). Do października 2006 był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem wykonawczym Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pełnił również funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji.

Uczestniczy/ł w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 1999 roku uczestniczył w przygotowaniu oraz ewaluacji ex-ante Jednolitego Dokumentu Programowego dla Landu Nadrenia Westfalia na lata 2000-2006 (program dywersyfikacji oraz rewitalizacji Zagłębia Ruhry). Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, wydawnictwa INFOR (Unijne vademecum radnego, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Prawna), wydawnictwa MUNICIPIUM (dwutygodnik Wspólnota). Posiada doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych szkoleń/warsztatów z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych (ZOPP, Metoda Aktywnego Planowania Strategii) - ponad 350 przeprowadzonych kursów dla przedstawicieli administracji centralnej (m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Urzędów Kontroli Skarbowej), samorządowej wszystkich szczebli i instytucji zrzeszających samorządy, banków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, nauczycieli, dyrektorów szkół i wielu innych. 
 
 
 
   
  Nasz adres:
Grupa Regio Michał Rutkowski

ul. Madalińskiego 42/106
02-540 Warszawa

tel./fax: 22 8487843

Nip: 525-211-44-96
Regon: 015733573
 
 
 
 
 
    Grupa Regio Michał Rutkowski powrót do góry
 
webdesign by Element Studio Graficzne